Jerihonsko bdijenje za nerođene 8.-11.6.2018.

Inicijativa „40 dana za život“ povodom blagdana Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina organizira 3 dana i noći neprekidnog klanjanja pred Presvetim Oltarskim sakramentom 8.-11.6.2018. u našoj župnoj crkvici svete Trojice na Poljudu. 

Molitvene nakane su: molitva za rođenje svakog začetog djeteta, za sve majke i očeve ranjene pobačajem, pokajanje za grijeh pobačaja te za parove željne djece. 

Bdijenje započinje u petak, 8.6. svetom Misom u 7 sati (predvodi fra Ivica Jurić), a završava svetom Misom 11.6. u 7 sati (predvodi don Ivan Marić). 

9. i 10. 6. svete Mise će biti u 19 sati. Misu na blagdan Bezgrešnog Srca Marijina predvodi don Boris Vidović, a u nedjelju 10.6. don Tomislav Topčić. 

Presveto Srce Isusovo i Bezgrešno Srce Marijino; ova Srca kucaju za najmanje, a mi budimo „Treće srce“ pridruženo Njima u ovoj borbi. Dva Srca, kao dva Zavjeta Biblije, koja svjedoče za život! 

Prijavi se za svoj termin bdijenja na broj: 091/582 9044 (Marija) 

Uključi se kao pojedinac, obitelj, župa, zbor, zajednica...