RASPORED SVETIH MISA U BOŽIĆNO VRIJEME 2020./2021.

24.12.2020., četvrtak: BADNJAK

06.00 – zornica

18.00 – misa bdijenja – „mala polnoćka“

19.00 – misa bdijenja – „mala polnoćka“

20.30 – svečana polnoćka

 

25.12.2020., petak: BOŽIĆ

08.00 – jutarnja sv. misa

09.00 – jutarnja sv. misa

10.00 – sv. misa za djecu

11.30 – sv. misa za mlade

18.00 – večernja sv. misa

 

26.12.2020., subota: SV. STJEPAN

09.00 – jutarnja sv. misa

10.00 – jutarnja sv. misa

18.00 – večernja sv. misa

 

27.12.2020., nedjeljaSV. OBITELJ

08.30 – jutarnja sv. misa

10.00 – sv. misa za djecu

11.30 – sv. misa za mlade

18.00 – večernja sv. misa

   

31.12.2020., četvrtak: STARA GODINA

07.00 – jutarnja sv. misa

18.00 – sv. misa zahvalnica

 

01.01.2021., petak: SVETA MARIJA BOGORODICA I NOVA GODINA

08.30 – jutarnja sv. misa

10.00 – jutarnja sv. misa

18.00 – večernja sv. misa

 

03.01.2021., nedjeljaDRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

08.30 – jutarnja sv. misa

10.00 – sv. misa za djecu

11.30 – sv. misa za mlade

18.00 – večernja sv. misa

 

06.01.2021., srijeda: SVETA TRI KRALJA (Bogojavljenje)

08.30 – jutarnja sv. misa – (Blagoslov vode)

10.00 – župna sv. misa

18.00 – večernja sv. misa

 

10.01.2021., nedjelja: KRŠTENJE GOSPODINOVO

08.30 – jutarnja sv. misa

10.00 – sv. misa za djecu

11.30 – sv. misa za mlade

18.00 – večernja sv. misa