CRKVENE STATISTIKE ŽUPE SV. TROJICE NA POLJUDU U SPLITU ZA 2021. GODINU

Stanovnika: oko 5.400

RIMOKATOLIKA: oko 4.300

Za blagoslov obitelji na popisu imamo  oko 850 obitelji.

 

KRŠTENJA : 156 (119 u 2020.)

CRKVENIH VJENČANJA: 124 (71 u 2020.)

CRKVENO POKOPANI: 29 (20 u 2020.)

PRVOPRIČESNICI: 65 (odgođeno u 2020.)

KRIZMANICI: 42 (odgođeno u 2020.)

 

Župnu katehezu pohađa oko 80 vjeroučenika.

 

RAZNE SKUPINE U ŽUPI:

Župno-pastoralno vijeće 15        fra Tomislav Hrstić

Dječji zbor                  10            s. Lidija Čotić

Župni  zbor                  20            s. Lidija Čotić

VIS “ABBA”              9             Ante Poljak

Ministranti                  8             fra Tomislav Hrstić

Čitači odrasli              10            s. Lidija Čotić

MNK Sv. Ante 20            Ivan Jukić i Ante Matić

Frama                      50            fra Tomislav Hrstić

Molitvena “U trojstvu Bog pomaže” 25   fra Tomislav Hrstić

Prvopričesnici 30 s. Lidija Čotić

Krizmanici         32 fra Tomislav Hrstić

Prvi srednje 20 fra Tomislav Hrstić

 

VJERSKI TISAK: oko 50 kom.

Mali Koncil ( Mak) 10 kom, Glas Koncila 10 kom, Veritas 5 kom, Radosna vijest 5 kom, Živo Vrelo 10 kom, Alojzije Stepinac 5 kom, Dobri otac Antić 4 kom, Brat Franjo 3 kom, Naša ognjišta 3 kom, Katolički tjednik 1 kom.