Izabrana nova uprava Franjevačke provincije sv. Jeronima iz Zadra

on .

Na Provincijskom kapitulu Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru u srijedu 20. travnja u Samostanu Navještenja Marijina na Košljunu pod predsjedanjem fra Ivana Sesara, generalnog vizitatora, izabrana je nova provincijska uprava.

Uprava Franjevačke provincije sv.Jeronima

Za provincijalnog ministra izabran je fra Tomislav Šanko, za vikara Provincije fra Stipe Nosić, a za definitore Provincije fra Bojan Rizvan, fra Josip Sopta, fra Leopold Mičić i fra Pavle Ivić.

Provincijski kapitul pod geslom “Pomoć je naša u imenu Gospodina” slavi se u uskrsnom tjednu, a na njemu osim izbora nove provincijske uprave raspravlja se i o bitnim pitanjima života te provincijske zajednice.

Kapitul završava u petak 22. travnja Misnim slavljem koje će predslaviti krčki biskup Ivica Petanjak.

vijest prenesena sa: https://www.ofm-sv-jeronim.hr/izabrana-nova-uprava-franjevacke-provincije-sv-jeronima-iz-zadra/