ŽUPNE OBAVIJESTI - 16. NEDJELJA KROZ GODINU - 17.07.2022.

on Posted in Župne obavijesti.

Kroz ovaj tjedan u Crkvi slavimo:

         Srijeda: Sv. Ilija, prorok

         Četvrtak: Sv. Lovro Brindiški, prezbiter i crkveni naučitelj

         Petak: SVETA MARIJA MAGDALENA, blagdan

         Subota: SVETA BRIGITA, redovnica, zaštitnica Europe

U utorak je pobožnosti na čast sv. Ante 15 minuta prije večernje mise koja je u 20 sati. Nakon mise je  klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Ove godine se održava susrete Hrvatske katoličke mladeži u Bjelovaru 17. rujna. Više informacija mladi mogu pronaći na web stranici SUSRETA SKHM BJELOVAR. Prijave se vrše u župnom uredu.

Na sastanku uprave naše provincije ovo ljeto je došlo do premještaja nas franjevaca. Dosadašnji župnik fra Tomislav Hrstić nakon šest godina službe na Poljudu imenovan je za župnika župe Velike Gospe na Rožatu, Rijeka Dubrovačka i predstojnikom samostana. Za župnika ove župe sv. Trojice imenovan je fra Frano Delić. On će vršiti i službu gvardijana ovog samostana sv. Ante. Fra Anselmo Stulić dosadašnji gvardijan i ž. vikar imenovan je ekonomom samostana sv. Frane u Zadru. Službu ž. vikara u ovoj župi vršiti će fra Nikica Devčić. Promjene će se obaviti do svetkovine Velike Gospe.

Tisak: novi broj Glasa Koncila, Živo Vrelo, Veritas, Naša Ognjišta