Sveti Matija

Danas, 14. svibnja, blagdan je sv. Matije apostola. Imendan je ujedno našem gvardijanu fra Matiji. Slavimo euharistiju u 7 h, sakrament krštenja u 11:30.

 

U crkvi Svete Trojice bit će duhovsko bdijenje koje počinje krunicom u 21 h i sv. Misom u 21:30 i nastavlja s klanjanjem.

Fotografija od Samostan sv. Ante Poljud.

Dj 1, 15-17.20-26 Čitanje Djela apostolskih

U one dane ustade Petar među braćom — a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša — i reče: »Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onima što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi.
Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegova kuća nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj! Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi! Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus — počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas — treba da bude s nama svjedokom njegova uskrsnuća.« I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: »Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.« Onda baciše kocke, i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.
Riječ Gospodnja.

Ps 113, 1-8

Gospodin ga posadi s prvacima svoga naroda!

Hvalite, sluge Gospodnje,

hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!
Od istoka sunca do zalaska
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?
Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Iv 15, 9-17 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Reče Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«
Riječ Gospodnja.

Šimune Ivanov, ljubiš li me?

 
Misu mladih na temu 'TKO TU KOGA LJUBI?' u crkvi Gospe od zdravlja u petak, 13. svibnja u 20:30h će predvoditi don Tomislav Čubelić, a pjesmom animirati VIS Izidor. :)
 
Nakon Mise i klanjanja, održat će se duhovsko bdijenje do 00:00h koje predvodi fra Petar Komljenović.
 

 

Susret za roditelje, kumove i krizmanike s djeliteljem sakramenta potvrde bit će u ponedjeljak, 16. svibnja u 20 h.

Iv 21, 15-19 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 
Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista, kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«
 
Riječ Gospodnja.

Uzašašće Gospodinovo

Na svetkovinu Uzašašća Gospodinova slavimo euharistiju u 7 i 19 h. Sakrament pomirenja prije. Župni ured radi od 9 do 10:30 i od 17 do 18:30.

KRISTOVO UZAŠAŠĆE I NAŠE JE UZDIGNUĆE

 

Lk 24, 46-53 Svršetak svetog Evanđelja po Luki

 
Reče Isus svojim učenicima:
 
»Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgor.«
 
Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bî na nebo. Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga.
 
Riječ Gospodnja.