Zajednica mladih - FRAMA

on Posted in Župa.

 

FRAMA POLJUD

Počeci poljudskog bratstva FRAMA-e sežu u 1996. godinu kada mladi poljudski franjevci predvođeni fra Damirom Cvitićem okupljaju skupinu mladih iz župe u prvo bratsvo. Nakon prvog prekida, rad s mladima u ovom obliku nastavlja fra Božidar Šustić 2003. godine kada dolazi na mjesto župnog vikara u župi sv. Trojice. Ovo razdoblje obilježeno je intezivnim radom grupe od dvadesetak mladih.

Tada su se susreti redovno održavali srijedom, bratstvo izrađuje svoj znak i zastavu, aktivna je glazbena i sportska sekcija, izdaju nekoliko brojeva lista Paludes, obavljaju se ljetni hodovi i hodočašća uz druženja te prijateljstva sa provincijskim bratstvima iz Rijeke (FRAMA Krnjevo) i Dubrovnika (FRAMA Rožat).

 

slika: znak FRAMA Poljud 

(autor Ante Poljak, 2003.)

Na podlozi je šesterolisni tlocrt župne crkve sv. Trojice u čijem središtu se nalazi Tau - franjevački križ smeđe boje s bijelim ljiljanom svetog Ante. Cvijet ljiljana je pozicioniran tako da sa znakom Tau podsjeća na Krista raširenih ruku. U pozadini znaka Tau nalazi se sunce koje simbolički izlazi nad poljudskim ljekovitim crnim blatom pored mora koje je prikazano trima valovima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frama Poljud aktivno djeluje sve do 2007. godine nakon čega prestaje njen rad, a dolaskom fra Tomislava Hrstića za župnika krajem 2016. godine ponovno se pokušava obnoviti poljudsko bratsvo.

Ustrajni rad i molitva uvijek daju rezultat. Grupa mladih tijekom formacije uspješno organiziraju 1.-2.12.2018. akciju Advent na Poljudu, a 20 mladih 10.2.2019. daju prva obećanja, 21.2.2019. izabire se vijeće i prima novih 27 mladih u bratstvo i započinju put formacije.

U vremenu Došašća 2019. godine ponovno uspješno organiziraju akciju Advent na Poljudu, u župnoj crkvi sv. Trojice redovito predvode molitvu krunice ponedjeljkom te humanitarno djeluju i van područja naše župe.

Na svečanim obećanjima pod sv. misom za mlade u 11.30 sati 9.2.2020. u bratstvu 13 članova obnavlja svoja obećanja, a novih je 12 obećanika. Na slijedećem susretu  održanom 12.2.2020. bratstvu u formaciju pristupa novih 19 članova. Uz četrdesetak simpatizera, poljudska Frama bilježi lijepu brojku od oko 80-tak mladih koji se redovito okupljaju. 

Susreti ove zajednice mladih u našem samostanu su četvrtkom u 20:30 sati.

Njihov rad i nastojanja su možda najbolje prikazani u ovom njihovom autorskom videu pod nazivom "Obrati se i vjeruj" kojeg su izradili u studenom 2019.

  

Na slici gore: FRAMA Poljud u obnavljanju bratstva 2017.

 

 

Na slici gore: obećanici FRAMe Poljud 2020.

 

 ŠTO JE FRAMA?

Frama je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. To su mladi okupljeni oko Isusa Krista i Božje riječi te djeluju, potaknuti snagom Duha Svetoga, po uzoru na svetog Franju Asiškog. Odatle i naziv “franjevačka”, ali i zato što Frama djeluje u sklopu velike franjevačke obitelji. Pojam “mladež” obuhvaća mlade ljude u razdoblju od 15. do 30. godine života koji su odlučili  dublje zaviriti u svoj život, tražiti smisao svojega postojanja i usmjeriti svoj način života prema pravim vrijednostima, prepuštajući kormilo Bogu uz pomoć franjevačke obitelji. Vrlo često framaši, po odlasku iz Frame, nastavljaju produbljivati svoj put kroz život u Franjevačkom svjetovnom redu (OFS). Frama se najčešće okuplja u franjevačkim samostanima, no nije nužno uvijek tako.

Sami počeci osnivanja ovakvog bratstva sežu 30-ak godina unatrag kada je u Italiji osnovana GIFRA (La Gioventù Francescana). Kako se Bog uvijek pobrine za širenje onoga što je dobro, tako je i ta mala zajednica sve više rasla i širila se po svijetu, pa tako doprla i do Lijepe naše. Framaši su se počeli okupljati na Kaptolu u Zagrebu. Uz pomoć bogoslova, osnaženi i ohrabreni Božjom milošću, širili su radost, bratstvo i zajedništvo u sve ostale krajeve Hrvatske gdje su postojali franjevci. Dana 14. prosinca 1992. službeno je osnovana Frama u Hrvatskoj.

U početku je Frama djelovala u osam provincija, kako su i danas raspoređeni franjevci u samostanima, a uključivala je i dvije provincije u Bosni i Hercegovini:

 1. Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu,
 2. Hrvatska franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu,
 3. Hrvatska franjevačka provincija Sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru,
 4. Hrvatska franjevačka provincija franjevaca kapucina,
 5. Hrvatska franjevačka provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša,
 6. Hrvatska franjevačka provincija franjevaca konventualaca,
 7. Franjevačka provincija Sv. Križa – Bosna Srebrena sa sjedištem u Sarajevu,
 8. Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM sa sjedištem u Mostaru.

Zbog velike prostorne udaljenosti, teritorijalne pripadnosti i lakše komunikacije i potrebe zajedničkog djelovanja, 2005. provedeno je restrukturiranje Frame te se ona danas dijeli na pet područnih bratstava:

 1. Osječko područno bratstvo Frame,
 2. Zagrebačko područno bratstvo Frame,
 3. Primorsko–istarsko područno bratstvo Frame,
 4. Zadarsko–šibensko područno bratstvo Frame i
 5. Splitsko–dubrovačko područno bratstvo Frame.

Ta područja obuhvaćaju sveukupno 70-ak aktivnih mjesnih bratstava i oko 1500 do 2000 framaša. Svako mjesno bratstvo nosi sa sobom svoju posebnost i karizmu, no ono što je svima zajedničko jest poziv Duha Svetoga da se živi kršćanskim životom u bratstvu, nasljedujući sv. Franju prema njegovom posebnom poslanju – “Idi i popravi moju Crkvu!”

Frama nije samo skup mladih već obitelj; braća i sestre koji djeluju u zajedništvu s Bogom Ocem. Okupljaju se najmanje jednom tjedno na susretima razrađujući neku temu za koju se bratstvo odlučilo. Teme se nastoje povezati sa životom svetog Franje i, produbljene kroz Evanđelje, životom mladih današnjice i današnjim svijetom. Teme uglavnom pripremaju framaši animatori po dogovoru i nastoje tijekom susreta animirati čitavo bratstvo na aktivno sudjelovanje, produbljivanje i razradu teme. Svi su susreti uvijek obogaćeni duhovnim pjesmama i molitvom. Osim tjednih susreta, na Frami postoje i razne druge aktivnosti kroz koje se mladi mogu ostvariti prema svojim karizmama: od karitativnih djelovanja (posjete raznim domovima, skupljanje pomoći potrebitima…), do dramskih, glazbenih, molitvenih…

Ono što Framu čini posebnom jesu obećanja koja framaši obnavljaju svake godine kao vanjski znak pred Bogom i Crkvom. Ta su obećanja njihov odgovor na poziv Duha Svetoga da žele kroz idućih godinu dana živjeti Evanđelje i služiti svom bratstvu po primjeru svetog Franje.

Da bi pojedini framaš otkrio svoj poziv i odlučio želi li dati obećanja, treba provesti određeno vrijeme u Frami. Po samom dolasku svaki se framaš upoznaje s djelovanjem bratstva kroz tjedne susrete, akcije i druženja (razdoblje inicijacije) te se smatra simpatizerom Frame. Ako prepozna svoj poziv i izrazi želju za pripadnošću bratstvu, biva primljen u Framu. Tada kao primljenik prelazi u dublje upoznavanje sa životom bratstva i životom svetog Franje kroz razdoblje formacije kada se priprema za davanje obećanja kada postaje obećanik. Tada kao punopravni član Frame može biti odabran za pojedinu službu u vijeću bratstva.

Kao i svaka ozbiljnija skupina, i Frama ima svoju organizacijsku strukturu koja usmjerava Framu u njenom daljnjem razvitku i produbljivanju. Najviša tijela Frame su Nacionalna skupština i Nacionalno vijeće. Svako područno bratstvo ima svoje područno vijeće koje koordinira rad mjesnih vijeća svake Frame. Vijeće se sastoji od pet punopravnih članova i duhovnog asistenta (svećenika-fratra), koje su njihova braća i sestre odabrali. Službe vijeća u bratstvu čine predsjednik, potpredsjednik, voditelj formacije, tajnik i blagajnik. Oni svake godine, ovisno o razini, organiziraju nacionalne i područne susrete, duhovne kapitule, škole animatora, Hod Franjevačke mladeži te redovito održavaju skupštine.

Dragi čitatelju, o Frami ćeš ipak najviše saznati iz prve ruke ako prisustvuješ nekom od framaških susreta. Potrebno je samo otvoreno srce, dobra volja, pouzdanje u Boga i neki obližnji samostan gdje ćeš pronaći Framu.

tekst preuzet sa http://www.frama-portal.com/